From the orientation of Br. Jorrell on the Christian Life Program

  1. The Poor (Ang Mahirap/Naghihirap)
  2. The Blind (Ang Bulag/Ang Nabubulagan)
  3. The Captives (Nakakulong)
  4. The Oppressed (Ang Nasisiil)
Advertisements